ארכיון סטודנטים תשע"ז

תוקף מנוי סמסטר א: 15/10/2016 - 01/03/2017

תוקף מנוי סמסטר ב: 22/02/2017 - 31/07/2017

תוקף המנוי השנתי: מ- 15/10/2016 ועד לתאריך - 15/10/2017

פירוט חוזי הסטודנטים לרכישה

מטרופולין  שם מנוי קוד שיתוף סמסטר א' סמסטר ב' שנתי
באר שבע ב"ש מורחב 172 - 550 ₪ -
באר שבע ב"ש מערב 173 - 726 ₪ -
באר שבע דרום מזרח 174 - 726 ₪ -
באר שבע להבים מערב הנגב 176 - 550 ₪ -
באר שבע מטרופול מלא 177 - 974 ₪ -
באר שבע אשקלון ב"ש 179 - 974 ₪ 2,124 ₪
באר שבע עומר חורה 182 - 374 ₪ 816 ₪
באר שבע ערד דימונה 185 - 374 ₪ 816 ₪
באר שבע דרום הר חברון 186 - 374 ₪ 816 ₪
גוש דן גוש דן צפון 143 740 ₪ 822 ₪ 1,794 ₪
גוש דן השרון ונתניה 145 527 ₪ 586 ₪ 1,278 ₪
גוש דן חדרה-גוש דן 150 1,047 ₪ 1,163 ₪ 2,538 ₪
גוש דן נתניה אזורי 155 369 ₪ 410 ₪ 894 ₪
גוש דן נתניה עירוני 510 317 ₪ 352 ₪ 768 ₪
גוש דן ירושלים-שפירים 629 923 ₪ 1,026 ₪ 2,238 ₪
ירושלים סובב ירושלים 671 527 ₪ 586 ₪ 1,278 ₪
ירושלים ירושלים מורחב 672 601 ₪ 668 ₪ 1,458 ₪
ירושלים סובב ירושלים מערבי 673 740 ₪ 822 ₪ 1,794 ₪
ירושלים סובב ירושלים מזרחי 674 740 ₪ 822 ₪ 1,794 ₪
ירושלים מטרופולין מערבי 675 527 ₪ 586 ₪ 1,278 ₪
ירושלים מטרופולין מזרחי 676 527 ₪ 586 ₪ 1,278 ₪
ירושלים מטרופולין מלא 677 1,047 ₪ 1,163 ₪ 2,538 ₪
ירושלים בנימין 694 369 ₪ 410 ₪ 894 ₪
ירושלים גוש עציון 695 - 410 ₪ 894 ₪
ירושלים חבל מודיעין 697 369 ₪ 410 ₪ 894 ₪
ירושלים בקעת ים המלח 698 369 ₪ 410 ₪ 894 ₪
ירושלים קרית ארבע 699 - 410 ₪ 894 ₪
ירושלים שומרון 753 369 ₪ 410 ₪ 894 ₪
ירושלים גוש שילה ובקעה 754 369 ₪ 410 ₪ 894 ₪

עוד מאגד תעבורה