עוטף ירושלים

עמוד הבית / תעריפים וכרטיסים / עוטף ירושלים


לוח מחירים והנחות עוטף ירושלים (החל מפברואר 2021)

ערך צבור

סוג ערך צבור מחיר 
ערך צבור ארצי 30 30 ₪
ערך צבור ארצי 50 50 ₪
ערך צבור ארצי  100 100 ₪
ערך צבור ארצי  200 200 ₪

כרטיסים

קוד מחיר  מחיר מחיר לכרטיסי הנחה 
אזרח ותיק ,סטודנט מורחב, מלווה לעיוור מטען/בע"ח  50% הנחה לאוטובוסים ממוגנים
1 5 ₪ 2.50 ₪ 5 ₪ 2.50 
2 6 ₪ 3 ₪ 6 ₪ 3 ₪
3 8 ₪ 4 ₪ 8 ₪ 4 ₪
4 9 ₪ 4.50 ₪ 9 ₪ 4.50 ₪
5 10.50 ₪ 5 ₪ 9₪ 5 ₪
6 12.50 ₪ 6 ₪ 9 ₪ 6 ₪
7 14 ₪ 7 ₪ 9 ₪ 7 ₪
8 16 ₪ 8 ₪ 9₪ 8 ₪
11 21 ₪ 10.50 ₪ 10.50 ₪ 10.50 ₪
16 26.5 ₪ 13 ₪ 13.50 ₪ 13 ₪
20 33.50 ₪ 16.50 ₪ 17 ₪ 16.50 ₪
23 36.50 ₪ 18 ₪ 18.50 ₪ 18 ₪

כרטיסי מנוי

אמצעי כרטוס תיאור מנוי קוד הסכם מחיר רגיל מחיר ותיק
יומי ב"ש מורחב 172 17.50 ₪ 8.50 ₪
ב"ש מערב ונגב 173 23.50 ₪ 11.50 ₪
ב"ש דרום מזרח 174 23.50  11.50 
להבים מערב נגב 176 17.50  8.50 ₪
מטרופולין ב"ש מלא 177 36.50 ₪ 18 ₪
אשקלון-ב"ש 179 36.50 ₪ 18 
עומר חורה 182 13 ₪ 6.50 ₪
ערד דימונה 185 13 ₪ 6.50 ₪
דרום הר חברון 186 13 ₪ 6.50 ₪
ק.גת עתניאל 371 17.50  8.50 ₪
ק.גת בית שמש 374 21 ₪ 10.50 ₪
ב"ש-ירושלים 375 39 ₪ 19.50 ₪
סובב י-ם 671 13 ₪ 6.50 ₪
י-ם מורחב 672 21 ₪ 10.50 ₪
סובב ים  מערב 673 26₪ 13 ₪
סובב ים  מזרח 674 26 ₪ 13 ₪
מטרופולין מערבי 675 21 ₪ 10.50 ₪
מטרופולין מזרחי 676 21 ₪ 10.50 ₪
מטרופולין י-ם מלא 677 36.50 ₪ 18 ₪
בנימין 694 13 ₪ 6.50 ₪
גוש עציון 695 13 ₪ 6.50 ₪
חבל מודיעין 697 13 ₪ 6.50 ₪
בקעת ים המלח 698 13 ₪ 6.50 ₪
קרית ארבע 699 13 ₪ 6.50 ₪
השומרון 753 13 ₪ 6.50 ₪
גוש שילה+בקעה 754 13 ₪ 6.50 ₪
ב"ש-גוש דן 917 36.50 ₪ 18 
גוש דן-ירושלים 924 32 ₪ 16 ₪
משולב ארצי 950 58.50 ₪ 29 ₪
שבועי ב"ש מורחב 172 75.50 ₪ 37.50 ₪
ב"ש מערב ונגב 173 100.50 ₪ 50 ₪
ב"ש דרום מזרח 174 100.50 ₪ 50 ₪
להבים מערב נגב 176 75.50  37.50 ₪
מטרופולין ב"ש מלא 177 134 ₪ 67 
אשקלון-ב"ש 179 134 ₪ 67 ₪
עומר חורה 182 38.5 ₪ 19 ₪
ערד דימונה 185 38.5 ₪ 19 ₪
דרום הר חברון 186 38.5 ₪ 19 ₪
סובב י-ם 671 62.50 ₪ 31 ₪
י-ם מורחב 672 92 ₪ 46 ₪
סובב ים  מערב 673 113 ₪ 56.50 ₪
סובב ים  מזרח 674 113  56.50 
מטרופולין מערבי 675 80 ₪ 40 ₪
מטרופולין מזרחי 676 80  40 
מטרופולין י-ם מלא 677 159 ₪ 79.50 ₪
הרי ירושלים 693 56.50 ₪ 28 
בנימין 694 56.50 ₪ 28 ₪
גוש עציון 695 56.50 ₪ 28 
בית שמש 696 56.50 ₪ 28 
חבל מודיעין 697 56.50 ₪ 28 
בקעת ים המלח 698 56.50 ₪ 28 
קרית ארבע 699 56.50 ₪ 28 
השומרון 753 56.50 ₪ 28 
גוש שילה+בקעה 754 56.50 ₪ 28 
חודשי ב"ש מורחב 172 195.50 ₪ 97.50 ₪
ב"ש מערב ונגב 173 258.50 ₪ 129 ₪
ב"ש דרום מזרח 174 258.50  129 
להבים מערב נגב 176 195.50 ₪ 97.50 ₪
מטרופולין ב"ש מלא 177 346.50 ₪ 173 ₪
אשקלון-ב"ש 179 346.50 ₪ 173 
עומר חורה 182 133 ₪ 66.50 ₪
ערד דימונה 185 133  66.50 
דרום הר חברון 186 133  66.50 
ק.גת עתניאל 371 195.50 ₪ 97.50 ₪
ק.גת בית שמש 374 208.50  104 
ב"ש-ירושלים 375 669.50 334.50
סובב י-ם 671 208.50 ₪ 104 ₪
י-ם מורחב 672 238 ₪ 119 ₪
סובב ים  מערב 673 292.50 ₪ 146 ₪
סובב ים  מזרח 674 292.50  146 
מטרופולין מערבי 675 208.50  104 
מטרופולין מזרחי 676 208.50  104 
מטרופולין י-ם מלא 677 414 ₪ 207 ₪
הרי ירושלם 693 146  73 
בנימין 694 146 ₪ 73 ₪
גוש עציון 695 146  73 
בית שמש 696 146  73 
חבל מודיעין 697 146  73 
בקעת ים המלח 698 146  73 
קרית ארבע 699 146  73 
השומרון 753 146  73 
גוש שילה+בקעה 754 146  73 
ב"ש-גוש דן 917 610.50 ₪ 305 ₪
בית שמש+מרכז 923 359 ₪ 179.50 ₪
גוש דן-ירושלים 924 528.50 ₪ 264 ₪
משולב ארצי 950 880.50 ₪ 440 ₪

 

עוד מאגד תעבורה