עוטף ירושלים

עמוד הבית / תעריפים וכרטיסים / עוטף ירושלים


לוח מחירים והנחות עוטף ירושלים (החל משנת 2017)

ערך צבור

סוג ערך צבור מחיר 
ערך צבור ארצי 30 30 ₪
ערך צבור ארצי 50 50 ₪
ערך צבור ארצי  100 100 ₪
ערך צבור ארצי  200 200 ₪

כרטיסים

קוד מחיר  מחיר מחיר לכרטיסי הנחה 
אזרח ותיק ,סטודנט מורחב, מלווה לעיוור מטען/בע"ח
1 5 ₪ 2.50 ₪ 5 ₪
2 5.90 ₪ 3 ₪ 5.90 ₪
3 8.20 ₪ 4.10 ₪ 8.20 ₪
4 9.10 ₪ 4.60 ₪ 9.10 ₪
5 10.50 ₪ 5.30 ₪ 9.10 ₪
6 13 ₪ 6.50 ₪ 9.10 ₪
7 14.40 ₪ 7.20 ₪ 9.10 ₪
8 16.20 ₪ 8.10 ₪ 9.10 ₪
11 21.40 ₪ 10.70 ₪ 10.70 ₪
16 27 ₪ 13.50 ₪ 13.50 ₪
20 34 ₪ 17 ₪ 17 ₪
23 37.50 ₪ 18.80 ₪ 18.80 ₪

כרטיסיות

סוג כרטיסיה קוד מחיר מחיר
רגילה 10 1 40 ₪
רגילה 10 2 47.20 ₪
ותיק/נוער/סטודנט מורחב 20  1 50 ₪
ותיק/נוער/סטודנט מורחב 20  2 59 ₪
ותיק/נוער/סטודנט מורחב 10  1 25 ₪
ותיק/נוער/סטודנט מורחב 10  2 29.50 ₪
זכאי/נכה/סטודנט רגיל 15 1 50 ₪
זכאי/נכה/סטודנט רגיל 15 2 59 ₪

כרטיסיות 2 נסיעות

קוד מחיר מחיר  אזרח ותיק ,סטודנט מורחב
1 10 ₪ 5 ₪
2 11.80 ₪ 5.90 ₪

כרטיסיות 50% לאוטובוסים ממוגנים

סוג כרטיסיה קוד מחיר מחיר בש"ח
כרטיסיה 50% 6 - כל סוגי הנוסעים 51 15 
כרטיסיה 50% 6 - כל סוגי הנוסעים 52 17.70 
כרטיסיה 50% 6 - כל סוגי הנוסעים 53 24.60 
כרטיסיה 50%  6 - כל סוגי הנוסעים 54 27.30 
כרטיסיה 50%  6 - כל סוגי הנוסעים 55 31.50 
כרטיסיה 50%  6 - כל סוגי הנוסעים 56 39 
כרטיסיה 50%  6 - כל סוגי הנוסעים 57 43.20 
כרטיסיה 50%  6 - כל סוגי הנוסעים 58 48.60 
כרטיסיה 50%  6 + המשך (בנימין) 58 48.60 
כרטיסיה 50%  6 - כל סוגי הנוסעים 61 64.20 
כרטיסיה 50%  6 - כל סוגי הנוסעים 63 81 
כרטיסיה 50%  6 - כל סוגי הנוסעים 24 102 
כרטיסיה 50% 6 + המשך (גוש עציון) 54 30.30 
כרטיסיה 50% 6 + המשך (גוש עציון) 55 34.50 
כרטיסיה 50% 6 + המשך (גוש עציון) 56 42 
כרטיסיה 50% 6 + המשך (גוש עציון) 57 46.20 
כרטיסיה 50% 6 + המשך (גוש עציון) 58 51.60 

כרטיסים 50% לאוטובוסים ממוגנים

קוד מחיר מחיר
51 2.50 ₪
52 3 ₪
53 4.10 ₪
54 4.60 ₪
55 5.30 ₪
56 6.50 ₪
57 7.20 ₪
58 8.10 ₪
61 10.70 ₪
63 13.50 ₪
24 17 ₪

כרטיסי מנוי

אמצעי כירטוס תיאור מנוי קוד הסכם מחיר רגיל מחיר ותיק
יומי ב"ש מורחב 172 18 ₪ 9 ₪
ב"ש מערב ונגב 173 24 ₪ 12 ₪
ב"ש דרום מזרח 174 24 ₪ 12 ₪
להבים מערב נגב 176 18 ₪ 9 ₪
מטרופולין ב"ש מלא 177 37.50 ₪ 19 ₪
אשקלון-ב"ש 179 37.50 ₪ 19 ₪
עומר חורה 182 13.50 ₪ 6.50 ₪
ערד דימונה 185 13.50 ₪ 6.50 ₪
דרום הר חברון 186 13.50 ₪ 6.50 ₪
סובב י-ם 671 13.50 ₪ 6.50 ₪
י-ם מורחב 672 21.50 ₪ 11 ₪
סובב ים  מערב 673 26.50 ₪ 13.50 ₪
סובב ים  מזרח 674 26.50 ₪ 13.50 ₪
מטרופולין מערבי 675 21.50 ₪ 11 ₪
מטרופולין מזרחי 676 21.50 ₪ 11 ₪
מטרופולין י-ם מלא 677 37.50 ₪ 19 ₪
בנימין 694 13.50 ₪ 6.50 ₪
גוש עציון 695 13.50 ₪ 6.50 ₪
חבל מודיעין 697 13.50 ₪ 6.50 ₪
בקעת ים המלח 698 13.50 ₪ 6.50 ₪
קרית ארבע 699 13.50 ₪ 6.50 ₪
השומרון 753 13.50 ₪ 6.50 ₪
גוש שילה+בקעה 754 13.50 ₪ 6.50 ₪
שבועי ב"ש מורחב 172 77 ₪ 38.50 ₪
ב"ש מערב ונגב 173 102.50 ₪ 51.50 ₪
ב"ש דרום מזרח 174 102.50 ₪ 51.50 ₪
להבים מערב נגב 176 77 ₪ 38.50 ₪
מטרופולין ב"ש מלא 177 137 ₪ 68.50 ₪
אשקלון-ב"ש 179 137 ₪ 68.50 ₪
עומר חורה 182 39.5 ₪ 20 ₪
ערד דימונה 185 39.5 ₪ 20 ₪
דרום הר חברון 186 39.5 ₪ 20 ₪
סובב י-ם 671 64 ₪ 32 ₪
י-ם מורחב 672 94 ₪ 47 ₪
סובב ים  מערב 673 115.50 ₪ 58 ₪
סובב ים  מזרח 674 115.50 ₪ 58 ₪
מטרופולין מערבי 675 82 ₪ 41 ₪
מטרופולין מזרחי 676 82 ₪ 41 ₪
מטרופולין י-ם מלא 677 162.50 ₪ 81.50 ₪
בנימין 694 57.50 ₪ 29 ₪
גוש עציון 695 57.50 29 ₪
חבל מודיעין 697 57.50 29 ₪
בקעת ים המלח 698 57.50 29 ₪
קרית ארבע 699 57.50 29 ₪
השומרון 753 57.50 29 ₪
גוש שילה+בקעה 754 57.50 29 ₪
חודשי ב"ש מורחב 172 200 ₪ 100 ₪
ב"ש מערב ונגב 173 264 ₪ 132 ₪
ב"ש דרום מזרח 174 264 ₪ 132 ₪
להבים מערב נגב 176 200 ₪ 100 ₪
מטרופולין ב"ש מלא 177 354 ₪ 177 ₪
אשקלון-ב"ש 179 354 ₪ 177 ₪
עומר חורה 182 136 ₪ 68 ₪
ערד דימונה 185 136 ₪ 68 ₪
דרום הר חברון 186 136 ₪ 68 ₪
סובב י-ם 671 213 ₪ 106.50 ₪
י-ם מורחב 672 243 ₪ 121.50 ₪
סובב ים  מערב 673 299 ₪ 149.50 ₪
סובב ים  מזרח 674 299 ₪ 149.50 ₪
מטרופולין מערבי 675 213 ₪ 106.50 ₪
מטרופולין מזרחי 676 213 ₪ 106.50 ₪
מטרופולין י-ם מלא 677 423 ₪ 211.50 ₪
בנימין 694 149 ₪ 74.50 ₪
גוש עציון 695 149 ₪ 74.50
חבל מודיעין 697 149 ₪ 74.50
בקעת ים המלח 698 149 ₪ 74.50
קרית ארבע 699 149 ₪ 74.50
השומרון 753 149 ₪ 74.50
גוש שילה+בקעה 754 149 ₪ 74.50

עוד מאגד תעבורה