נתניה

עמוד הביתתעריפים וכרטיסים / נתניה


לוח מחירים והנחות נתניה (החל משנת 2017)

ערך צבור

סוג ערך צבור מחיר
ערך צבור ארצי 30 30 ₪
ערך צבור ארצי 50 50 ₪
ערך צבור ארצי  100 100 ₪
ערך צבור ארצי  200 200 ₪

כרטיסים

קוד מחיר  מחיר מחיר לכרטיסי הנחה
אזרח ותיק ,סטודנט מורחב, מלווה לעיוור  מטען/בע"ח
1 4.6 ₪ 2.30 ₪ 4.60 ₪
3 6.8 ₪ 3.40 ₪ 6.80 ₪

כרטיסי מנוי

אמצעי כירטוס תיאור מנוי קוד הסכם מחיר רגיל מחיר ותיק
יומי נתניה עירוני 82 9.20 ₪ 4.60 ₪
גוש דן צפון 143 26.50 ₪ 13.50 ₪
השרון ונתניה 145 21.50 ₪ 11 ₪
חדרה-גוש דן 150 37.50 ₪ 19 ₪
נתניה אזורי 155 13.50 ₪ 6.50 ₪
שבועי גוש דן צפון 143 115.50 ₪ 58 ₪
השרון ונתניה 145 82 ₪ 41 ₪
חדרה-גוש דן 150 162.50 ₪ 81.50 ₪
נתניה אזורי 155 57.50 ₪ 29 ₪
חודשי גוש דן צפון 143 299 ₪ 149.50 ₪
השרון ונתניה 145 213 ₪ 106.50 ₪
חדרה-גוש דן 150 423 ₪ 211.50 ₪
נתניה אזורי 155 149 ₪ 74.5 ₪
נתניה עירוני 510 128 ₪ 64 ₪

עוד מאגד תעבורה