סטודנטים

עמוד הבית / רב קו / סטודנטים


הנחות לסטודנטים ינתנו בנסיעות בתחבורה הציבורית בכל אחת מהאפשרויות הבאות:

פרופיל סטודנט מורחב

פרופיל המוטען על כרטיס הרב קו ומקנה לסטודנט אפשרות לרכישת חוזה לתקופה של סמסטר אחד או לתקופה של שנה אקדמאית ע"פ אזורי נסיעה ותאריכים כפי שמופיעים בטבלה להלן. כמו כן סטודנט שהוטען לו פרופיל מורחב יהיה זכאי להנחה של 50% בכל חברות התחבורה הציבורית ובכל אמצעי הכרטוס כולל בכרטיס בודד בהגיעו לאזור מחוץ לגבולות הכרטיס שרכש. לא כולל "חופשי יומי" ו"חופשי חודשי", הטענת פרופיל זה תתבצע רק בהצגת תעודת סטודנט בתוקף+אישור לימודים בתוקף.

פרופיל סטודנט רגיל

פרופיל המוטען על כרטיס הרב קו ומקנה לסטודנט אפשרות לרכישת חוזה כרטיסייה על הרב קו בהנחה של 33% במחיר הנסיעה וזאת בכל חברות התחבורה הציבורית בכל רחבי הארץ. לקבלת ההטבה מחויב הסטודנט להגיע לתחנות ההנפקה ולהטעין על כרטיס הרב קו את פרופיל הסטודנט הרגיל. הטענת פרופיל זה תתבצע רק בהצגת תעודת סטודנט בתוקף+אישור לימודים בתוקף.

תוקף הפרופילים יקבע על פי אישור הלימודים שקיבל הסטודנט או ע"פ תוקף המצוין על תעודת הסטודנט.

מוסד מוכר להשכלה גבוהה - מוסד שמתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:

  1. קיבל היתר לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. קבלת היתר אינה מקנה למוסד סמכות להעניק תואר אקדמי (המוסד הלימודי מחויב ליידע על כך את הסטודנטים הנרשמים אליו ולציין זאת בפרסומיו).
  2. קיבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה על-פי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה. מוסד להשכלה גבוהה שקיבל הכרה יכול להעניק תארים אקדמיים אך ורק בתחומים שהוסמך להעניק בהם תארים על-ידי המועצה. 

לרשימת המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה באתר רב-קו אונליין.


אגד תעבורה שמחה להודיע כי החל מיום 01/10/2020 ניתן לרכוש כרטיסי חופשי חודשי סטודנטיאלי לשנת הלימודים האקדמית תשפ"א לאשכולות הבאים: ירושלים, שפירים, נתניה עירוני.

עקב נגיף הקורונה, נוסעים לא מימשו את החוזים התקופתיים שלהם במהלך החודשים מרץ – מאי. הוחלט, בין היתר, על מתן החזר לרוכשי חוזה סטודנטיאלי חופשי שנתי. אחת משתי האופציות להחזר שניתנה הייתה הארכת החוזה והפרופיל "סטודנט מורחב" בחודשים נוספים. קרי תום תוקף החוזה הוארך מ 14/10/2020 ל 14/12/2020 (הארכה ניתנה ללא קשר באם הנוסע המשיך להיות סטודנט בשנת הלימודים 2020 – 2021).

עמ"נ למנוע מצב שסטודנטים שבחרו בהחזר זה ומעונינים לרכוש חוזה שנתי סטודנטיאלי גם לשנת 2020 – 2021 יקבלו חוזים עם חפיפה לחודשים אלו הובטח בעבר שבשנת הלימודים 2020 – 2021 יתאפשר לרכוש חוזה שנתי סטודנטיאלי שתחילת התוקף שלו הינה מה 15/12/20 ומשכו כ 10 חודשים בלבד. מחיר החוזה יהיה זול באופן היחסי לתקופת תוקף של עשרה חודשים בלבד.
כנ"ל לגבי חוזה סמסטר א' מקוצר , יתאפשר לרכוש חוזה סמסטריאלי סטודנטיאלי שתחילת התוקף שלו הינה מה 15/12/2020 ומשכו 2.5 חודשים בלבד , מחיר החוזה יהיה זול באופן היחסי לתקופת תוקף של 2.5 חודשים

המכירה של החוזים המקוצרים תהיה פתוחה לכל הסטודנטים ולא רק לאלו שהאריכו את החוזה השנתי של שנה שעברה.

תוקף מנוי סמסטר א: 15.10.2020 עד 28.02.2021 כולל

מועד מכירה: 01.10.2020 עד 31.12.2020 כולל

תוקף מנוי סמסטר א מקוצר: 15.12.2020 עד 28.02.2021 כולל

מועד מכירה: 01.12.2020 עד 15.01.2021 כולל

תוקף מנוי סמסטר ב: 23.02.2021 עד 31.07.2021 כולל 

מועד מכירה: 09.02.2021 עד 10.05.2021 כולל

תוקף המנוי השנתי: 15.10.2020 עד 14.10.2021 כולל

מועד מכירה: 01.10.2020 עד 05.12.2020 כולל

תוקף המנוי השנתי המקוצר: 15.12.2020 עד 14.10.2021 כולל

מועד מכירה: 06.12.2020 עד 31.12.2020 כולל

ליצירת קשר עם מוקד השירות או שליחת פנייה מקוונת

פירוט חוזי הסטודנטים לרכישה

קוד שיתוף תיאור האזור/ שם הכרטיס סמסטר א סמסטר א מקוצר  סמסטר ב שנתי שנתי מקוצר
143 גוש דן צפון 740 ₪ 411 ₪ 822 ₪ 1,794 ₪ 1,495 ₪
144 גוש דן דרום 740 ₪ 411 ₪ 822 ₪ 1,794 ₪ 1,495 ₪
145 השרון ונתניה 527 ₪ 292 ₪ 586 ₪ 1,278 ₪ 1,065 ₪
150 חריש+חדרה  + גוש דן 1,047 ₪ 581 ₪ 1,163 ₪ 2,538 ₪ 2,115 ₪
150 חריש + חדרה +גוש דן 1,047 ₪ 581 ₪ 1,163 ₪ 2,538 ₪ 2,115 ₪
151 ק.גת+אשקלון ומטרופולין גוש דן 1,047 ₪ 581 ₪ 1,163 ₪ 2,538 ₪ 2,115 ₪
151 אשקלון + ק.ג.ת גוש דן 1,047 ₪ 581 ₪ 1,163 ₪ 2,538 ₪ 2,115 ₪
155 נתניה 369 ₪ 205 ₪ 410 ₪ 894 ₪ 745 ₪
172 באר שבע מורחב 495 ₪ 275 ₪ 550 ₪ 1,200 ₪ 1,000 ₪
173 באר שבע ומערב נגב 653 ₪ 362 ₪ 726 ₪ 1,584 ₪ 1,320 ₪
174 באר שבע ודרום מזרח 653 ₪ 362 ₪ 726 ₪ 1,584 ₪ 1,320 ₪
176 להבים, מערב ונגב 495 ₪ 275 ₪ 550 ₪ 1,200 ₪ 1,000 ₪
177 מטרופולין מלא 876 ₪ 486 ₪ 974 ₪ 2,124 ₪ 1,770 ₪
179 ק.גת+אשקלון ומטרופולין ב"ש 876 ₪ 486 ₪ 974 ₪ 2,124 ₪ 1,770 ₪
179 ק.גת+אשקלון ומטרופולין ב"ש 876 ₪ 486 ₪ 974 ₪ 2,124 ₪ 1,770 ₪
182  עומר חורה 337 ₪ 187 ₪ 374 ₪ 816 ₪ 680 ₪
185 ערד ודימונה 337 ₪ 187 ₪ 374 ₪ 816 ₪ 680 ₪
186 דרום הר חברון 337 ₪ 187 ₪ 374 ₪ 816 ₪ 680 ₪
371 קרית גת נתיבות שדרות ועתניאל  495 ₪ 275 ₪ 550 ₪ 1,200 ₪ 1,000 ₪
374 קרית גת + בית שמש  527 ₪ 292 ₪ 586 ₪ 1,278 ₪ 1,065 ₪
375 באר שבע וירושלים  1,693 ₪ 939 ₪ 1,881 ₪ 4,104 ₪ 3,420 ₪
510 נתניה עירוני  317 ₪ 176 ₪ 352 ₪ 768 ₪ 640 ₪
629 שפירים ירושלים  923 ₪ 512 ₪ 1,026 ₪ 2,238 ₪ 1,865 ₪
671 סובב  ירושלים 527 ₪ 292 ₪ 586 ₪ 1,278 ₪ 1,065 ₪
672 ירושלים מורחב 601 ₪ 334 ₪ 668 ₪ 1,458 ₪ 1,215 ₪
673 סובב ירושלים ומערבי 740 ₪ 411 ₪ 822 ₪ 1,794 ₪ 1,495 ₪
674 סובב ירושלים ומזרחי 740 ₪ 411 ₪ 822 ₪ 1,794 ₪ 1,495 ₪
675 מטרופולין מערבי 527 ₪ 292 ₪ 586 ₪ 1,278 ₪ 1,065 ₪
676 מטרופולין מזרחי 527 ₪ 292 ₪ 586 ₪ 1,278 ₪ 1,065 ₪
677 מטרופולין מלא 1,047 ₪ 581 ₪ 1,163 ₪ 2,538 ₪ 2,115 ₪
693 הרי ירושלים 369 ₪ 205 ₪ 410 ₪ 894 ₪ 745 ₪
694 בנימין 369 ₪ 205 ₪ 410 ₪ 894 ₪ 745 ₪
695 ביתר וגוש עציון 369 ₪ 205 ₪ 410 ₪ 894 ₪ 745 ₪
696 בית שמש 369 ₪ 205 ₪ 410 ₪ 894 ₪ 745 ₪
697 חבל מודיעין 369 ₪ 205 ₪ 410 ₪ 894 ₪ 745 ₪
698 בקעת ים 369 ₪ 205 ₪ 410 ₪ 894 ₪ 745 ₪
699 קריית ארבע 369 ₪ 205 ₪ 410 ₪ 894 ₪ 745 ₪
753 שומרון 369 ₪ 205 ₪ 410 ₪ 894 ₪ 745 ₪
754 שילה ובקעה 369 ₪ 205 ₪ 410 ₪ 894 ₪ 745 ₪
917 משולב דרומי + מרכזי 1,544 ₪ 857 ₪ 1,716 ₪ 3,744 ₪ 3,120 ₪
919 משולב חיפה דרום + גוש דן 1,693 ₪ 939 ₪ 1,881 ₪ 4,104 ₪ 3,420 ₪
924 משולב ציר ירושלים + מרכזי 1,337 ₪ 741 ₪ 1,485 ₪ 3,240 ₪ 2,700 ₪
950 משולב ארצי 2,228 ₪ 1,236 ₪ 2,475 ₪ 5,400 ₪ 4,500 ₪

עוד מאגד תעבורה