מידע כללי

עמוד הבית / רב קו / מידע כללי


"רב-קו" הינו כרטיס אלקטרוני חכם המאפשר נסיעה בקווי האוטובוסים של כל מפעילי התחבורה הציבורית בארץ וברכבת ישראל. בכל קווי האוטובוסים העירוניים והבין-עירוניים בארץ מונהג כרטיס אלקטרוני חכם, נטען, רב פעמי, עליו מוטבעים תמונת הנוסע ופרטיו המזהים.

הכרטיס החכם מחליף את הכרטיסיות והכרטיסים שהיו קיימים בתחבורה הציבורית כנייר. הנוסע יוכל לטעון את הכרטיס בכל סוגי המנוי הקיימים כגון: "חופשי-חודשי" / "חופשי-יומי" וכרטיסיות.
בכרטיסיות לנוסע רגיל, כל הטענה של הכרטיס מזכה את הנוסע בהנחה של 20% ממחיר הנסיעה. אזרחים וותיקים, תלמידים וזכאים ימשיכו ליהנות מההנחות המוקנות להם בחוק. הרכישה של הכרטיס החכם תתבצע בעמדות הנפקה של אגד תעבורה.

קיימים 3 סוגים של כרטיסי רב-קו:

רב-קו אישי

 • כרטיס רב פעמי הניתן להטענה ועליו מוטבעים תמונה ושם בעל הכרטיס. הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 • את הרב קו האישי ניתן להנפיק בעמדות השירות "על הקו" וזאת ללא עלות בפעם הראשונה.
 • לכרטיס הרב–קו האישי ביטוח ובמקרה של אובדן, גניבה או שבר ניתן לשחזר את תוכן הכרטיס בעלות של 10 ₪. על הרב קו-האישי ניתן לטעון עד 8 חוזים.
 • תוקף הכרטיס למשך 8 שנים, לאחר מכן יש להנפיק כרטיס חדש.

רב-קו חצי אנונימי

 • הכרטיס החצי אנונימי כשמו הוא, יש תמונה ושם הלקוח אך הפרטים לא נשמרים במערכת.
 • את הכרטיס ניתן להנפיק בעמדות השירות "על הקו" בעלות של 5 ₪. על הרב-קו האישי ניתן לטעון עד 8 חוזים.
 • לכרטיס החצי אנונימי אין ביטוח ובמקרה של אובדן, גניבה או שבר לא ניתן לשחזר את תוכן הכרטיס ויש לרכוש כרטיס חדש.

רב-קו אנונימי

 • הכרטיס האנונימי אינו מכיל תמונה מזהה או פרטים מזהים על הנוסע.
 • את הכרטיס האנונימי ניתן לקבל  אצל כל נהג או בעמדות השירות של במחיר של 5 ש"ח. על הרב קו-האנונימי ניתן לטעון עד 8 חוזים.
 • לא ניתן לטעון על רב קו אנונימי חוזים של כרטיסייה לסוגיה השונים, ערך צבור אזרח ותיק, נוער או זכאי או "חודשי חופשי" מכל סוג שהוא. 
 • לא ניתן להפוך כרטיס אנונימי לכרטיס רב-קו רגיל.
 • לכרטיס האנונימי אין ביטוח ובמקרה של אובדן, גניבה או שבר לא ניתן לשחזר את תוכן הכרטיס ויש לרכוש כרטיס אנונימי חדש.

ערך צבור

ערך צבור מאפשר לטעון כסף מזומן בכרטיס ולהמירו ליחידות ערך צבור, ניתן לטעון 30 ₪, 50 ₪, 100 ₪, 150 ₪ ו-200 ₪, כאשר ההנחה ניתנת לנוסע במעמד הטעינה ובהתאם לפרופיל הנוסע הטעון ברב קו. לדוגמא: נוסע עם פרופיל "ותיק" (50% הנחה) שמטעין 50 ₪ במזומן, יוטענו לו 100 יחידות ערך צבור ברב קו ובעת השימוש יופחת המחיר המלא של קוד המחיר.

טבלת ערך צבור

התשלום בפועל ערך נטען לפרופיל רגיל ערך נטען לזכאי, נכים וסטודנטים ערך נטען לותיק, נוער וסטודנט מורחב
30 ₪ 37.5 ₪ 45 ₪ 60 ₪
50 ₪ 62.5 ₪ 75 ₪ 100 ₪
100 ₪ 125 ₪ 150 ₪ 200 ₪
200 ₪ 250 ₪ 300 ₪ 400 ₪

לפרטים על שעות פעילות העמדות

ליצירת קשר ושליחת פנייה בנושא שירות הרב-קו

עוד מאגד תעבורה