11/05/2020 - הקפדה על כללי נסיעה באוטובוס

הקפדה על כללי נסיעה באוטובוס

לתשומת לב הנוסעים

בהתאם להנחיות משרד התחבורה ובמטרה לשמור על בריאות הציבור, מבקשים להקפיד על כללי הנסיעה באוטובוס.

1. לא ישתמש בתחבורה הציבורית נוסע שחום גופו עולה על 38.0 מעלות או עם שיעול או קושי נשימה (למעט שיעול או קושי נשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה).

2. לא ישתמש בתחבורה הציבורית נוסע ללא מסיכת פנים כמחויב בהנחיות משרד הבריאות, למעט נוסעים הפטורים מעטיית מסכה לפי הרשום בצו (כגון ילדים מתחת לגיל 7, אדם עם מגבלות פיזית, שכלית או נפשית המונעת ממנו עטיית מסכה).

3. חובת התיקוף חלה על הנוסע כבשגרה, לא תתאפשר טעינת חוזה כלשהו או תשלום במזומן באוטובוס. את התיקוף בכרטיס הרב קו נדרש לבצע במכונת הכרטוס.

4. פיזור במרחב האוטובוס
4.1 חל איסור על ישיבה בארבעת המושבים מאחורי הנהג (מאחורי הנהג ובסמוך לדלת הכניסה לאוטובוס).

4.2 תתאפשר ישיבה רק במושבים הצמודים לחלונות.

4.3 מגבלות אלה לא יחולו על נסיעת מלווה וילד עד גיל 10 או מלווה לנוסע עם מוגבלות או בני אותו משק בית.

4.4 בקווים בינעירוניים לא תתאפשר נסיעה בעמידה כלל.

4.5 בקווים עירוניים לא תתאפשר עמידה במעברים, פרט ל-2 נוסעים בעמידה או נוסע אחד בכיסא גלגלים ברחבת הנגישות.

 

 בריאות לכולם
הנהלת אגד תעבורה!

עוד מאגד תעבורה