02/07/2020 - עדכונים לגבי שימוש במזומן

לתשומת לב הנוסעים

בעקבות הנחיית משרד התחבורה, יוחרג איסור השימוש במזומן, שחל בשל הנחיות הקורונה ל- 3 קבוצות נוסעים:

  1. אזרחים ותיקים
  2. מלווים לנוסעים עם מוגבלויות
  3. נוסעים בקווי יהודה ושומרון, בהם חלה הנחת מיגון

בהתאם להנחיות משרד התחבורה, ניתן למפעילי התחבורה הציבורית פרק זמן של שבועיים להיערכות. אנחנו באגד תעבורה פועלים כדי לקצר את משך זמן ההתארגנות הנדרש.

 

 

 

המשך נסיעה טובה ובטוחה!
אגד תעבורה

עוד מאגד תעבורה