02/07/2020 - הנחיות משרד התחבורה

הנחיות משרד התחבורה לגבי נסיעה באוטובוס

לתשומת לב הנוסעים


בהתאם להנחיות משרד התחבורה:
- נוסע שחום גופו עולה על 38.0 מעלות או עם שיעול או קושי נשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה) לא ישתמש בתחבורה הציבורית – האחריות בנושא חלה על הנוסע.
- לא ישתמש בתחבורה הציבורית נוסע ללא מסיכת פנים כמחויב בהנחיות משרד הבריאות, למעט נוסעים הפטורים מעטיית מסכה לפי הרשום בצו (כגון ילדים מתחת לגיל 7, אדם בעל מוגבלות פיזית, שכלית או נפשית המונעת ממנו עטיית מסכה). מובהר כי האכיפה בנושא זה אינה מחובתו של הנהג, אך הוא רשאי לציין זאת בפני הנוסע וגם לא להעלותו לאוטובוס.

קיבולת נוסעים באוטובוסים.
- אוטובוס עירוני – מספר הנוסעים המקסימאלי באוטובוס בכל נקודת זמן לא יעלה על 49 נוסעים.

- אוטובוס בין עירוני – מספר הנוסעים המקסימאלי באוטובוס בכל נקודת זמן בהתאם למספר המושבים באוטובוס, למעט ארבעת המושבים בשורה הראשונה באוטובוס (מאחורי הנהג ובסמוך לדלת הכניסה לאוטובוס) בהם חל איסור ישיבה.

 

המשך נסיעה טובה ובטוחה! 
אגד תעבורה

 

עוד מאגד תעבורה